Om SUND Hub

SUND Hub er rammen for et innovationsmiljø for studerende. Vi hjælper studerende til at forfølge deres ideer eller skabe forretninger, mens de opbygger kompetencer i entreprenørskab og innovation.

  • Vi skaber rammerne for at afprøve og udvikle nye løsninger til sundhedssektoren. 
  • Vi støtter samarbejde på tværs af faggrænser. 
  • Vi inspirerer til at tænke i nye og bæredygtige løsninger på både kendte og nye territorier. 
  • Vi sparrer om udvikling og implementering af ny teknologi og services med udgangspunkt i brugeren. 
  • Vi rådgiver om at navigere i lovgivning, dokumentationskrav og den komplekse markedsstruktur i sundhedssektoren. 
  • Vi vejleder om muligheder for funding

SUND Hub har eksisteret siden 2015 og har haft over 100 teams og mere end 500 studerende igennem. De har tilsammen rejst mere  end 37.000.000 kr. i funding. 

Studerende skaber nye løsninger inden for sundhed - og meget mere.

Sundhedssektoren står i dag over for udfordringer og forandringer, som stiller store krav til fremtidens løsninger. SUND vil uddanne  studerende til at spille en aktiv rolle indenfor udviklingen af fremtidens sundhedsinnovationer. 

Mange af vores teams i SUND Hub arbejder for effektiv og bæredygtig behandling, nye løsninger og sundhedsfremme i Danmark og internationalt. Hvad end der er tale om udvikling af medicinsk udstyr og services (MedTech), diagnostiske løsninger eller adfærds- og livsforandrendende services og ydelser.

Ideer der ikke har sundhedsfokus er dog også velkomne i SUND Hub. 

Programmer for studerende

Gennem programmer, events og et stort community hjælper vi studerende, der vil løse et problem, har en idé eller vil starte virksomhed mens de er studerende. Vi har tilbud til dig uanset om du blot er nysgerrig på innovation og entreprenørskab eller om har en konkret idé, som du vil udvikle og realisere i praksis.

Som del af vores aktiviteter får du også adgang til et gratis kontorfællesskab og bliver en del af et miljø af foretagsomme studenteriværksættere.