Om SUND Hub

SUND Hub er Københavns Universitets hub for studerende og iværksættere som arbejder med nye løsninger til sundhedssektoren. Vi er en integreret del af The Pipeline på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og innovationscenteret KU Ligthhouse, hvor vi holder til fysisk. 

Vi hjælper studerende på tværs af KU til at opbygge kompetencer i sundshedsinnovation, udvikle ideer og skabe forretninger med fokus på sundhed. Vi hjælper med udvikling af ideer til bæredygtig behandling, nye løsninger og sundhedsfremme, medicinsk udstyr, services, diagnostiske løsninger eller adfærds- og livsforandrendende services og ydelser og meget mere. 

I vores tilbud kan du lære innovationsmetoder og udvikle nye løsninger og ideer med udgangspunkt i patienter, sundhedsprofessionelle og andre aktører i sundhedssektoren. Vi vejleder om muligheder for funding og netværk til relevante aktører på hospitaler, industri og andre spillere i sundhedssektoren, som kan hjælpe dig med at gøre ideer til virkelighed. Vi hjælper dig med at navigere i den komplekse markedsstruktur i sundhedssektoren og få et netværk til sundhedsaktører. 

SUND Hub har eksisteret siden 2015 og har haft over 100 teams og mere end 500 studerende igennem, som tilsammen har rejst mere  end 37.000.000 kr. i funding.