Lead In

Lead-in er et workshopforløb for dig (eller jer), der har en idé eller en eksisterende virksomhed. Med afsæt i din proces og dine erfaringer dykker vi ned i en række værktøjer og metoder, som kan hjælpe dig videre – hvad end opgaven er at kvalificere din idé eller komme ind på et nyt marked. Vi sætter fokus på forståelsen af dine (fremtidige) kunder eller brugere, hypotesetests som middel til at udvikle din idé eller virksomhed, storytelling og salgsteknikker. Vi dykker derudover ned i dine styrker, din motivation, din særlige historie og din evne til at kommunikere og tiltrække relevante samarbejdspartnere.

 Lead-in er for iværksættere på hele KU. Ved at tage del i forløbet får du opbygget et stærkt netværk af nye og igangværende iværksættere på tværs af fag og brancher. Når du har været på Lead-in vil det være muligt at blive medlem af KU’s nye innovationscenter, Lighthouse.

Workshop 1: IDÉEN OG DINE KUNDER

Alle succesfulde projekter og bæredygtige virksomheder hviler på en god idé, dvs. en idé, der løser et problem eller møder et behov mange mennesker genkender og er optagede af at få løst eller mødt. At udvikle en idé der gør det, kræver solid indsigt i dine (potentielle) kunder eller brugere. Det kan imidlertid være sin sag at komme ud ad døren, få stillet de gode spørgsmål og lytte nysgerrigt. På workshop 1 dykker vi ned i, hvad du ved og ikke ved om din idé og dine kunder/brugere, og arbejder med at skabe lærerige samtaler fra netop dit udgangspunkt.

Efter workshop 1 har du

 • Indkredset hvad det er for en værdi din idé skaber (Altså: hvorfor skal folk vælge netop din løsning?)
 • En liste med spørgsmål du skal have belyst for at komme videre
 • Praktisk erfaring med, hvordan du gennem korte samtaler kan indhente værdifuld viden om din idé, både i og udenfor dit netværk

Workshop 2: DIG SOM IVÆRKSÆTTER

Idéer er ikke noget værd, hvis ingen handler på dem. Igen og igen. Derfor er du som iværksætter mindst lige så vigtig som din idé. Jo bedre du kender dig selv, jo nemmere bliver det at tilrettelægge en iværksætterproces, som tager højde for hvad du kan og ved (og hvad du ikke kan og ved) – og desto større er sandsynligheden for at lykkes. På workshop 2 dykker vi ned i dine værdier, din motivation og dine styrker som iværksætter og arbejder med forholdet mellem dig og din idé – hvorfor er netop du den rette til at føre den ud i livet?

Efter workshop 2 har du

 • Fået en forståelse for hvordan du kan bruge dine styrker ift. netop din idé/virksomhed (og eventuelle team) – og hvad du skal søge hjælp til
 • Kortlagt relevante samarbejdspartnere
 • Arbejdet med storytellingteknikker som en måde at skabe forståelse, sympati og eventuel støtte til din idé.

 

Workshop 3: TEST LØSNINGEN

Som iværksætter er en af dine vigtigste opgaver at få omdannet dine gæt til viden, så du kan handle dig fremad på et oplyst grundlag. Som vi så i workshop 1, kan en del af dette foregå som samtaler. Men når det kommer til at teste din løsning, kan samtalerne ikke stå alene, for det er alt for nemt – og uforpligtende - at svare ’ja tak’ til noget, som endnu ikke eksisterer. Derfor præsenterer vi dig på workshop 3 for metoder til at indhente handlingsbaseret feedback. Vi skal også arbejde med at sætte din viden ind i en ramme – en bæredygtig forretningsmodel – som kan hjælpe dig med at strukturere din testproces yderligere. Og endelig skal vi arbejde med at gøre den, for mange, frygtede salgsproces håndgribelig og overkommelig.  

Efter workshop 3 har du

 • Kendskab til teknikker, som med få ressourcer kan hjælpe dig til at indhente handlingsbaseret feedback på din idé
 • Praktisk erfaring med at bruge en forretningsmodel som processtyringsredskab
 • Viden om hvordan du kan tænke bæredygtighed ind i din idé – uanset om du laver et produkt eller en service
 • Fået afdramatiseret det at sælge. Teknikker og spørgsmål, der understøtter gode salgssamtaler

Workshop 4: NÆSTE, BEDSTE SKRIDT

Som iværksætter er du i en søgetilstand. Det er en proces fyldt med ubekendte, hvor besvarelsen af et spørgsmål ofte giver anledning til tre nye. Det er stejle læringskurver, fejl og vildveje i en proces, som sjældent er lineær. Derfor skal du blive ved med at forholde dig nysgerrigt og finde veje til at handle dig fremad i små skridt. På workshop 4 samler vi op på de indsigter du tager med videre om dig selv og din idé – hvad har gjort den største forskel, hvilke redskaber skal du arbejde videre med og hvad er de vigtigste, næste skridt du skal have taget. Vi fortæller om dine muligheder for videre støtte i Lighthouse og på KU og fejrer forløbets afslutning. 

Efter workshop 4 har du

 • En plan for din videre proces, med fokus på de spørgsmål eller forhold, det er vigtigst for dig at arbejde videre med
 • Et pitch du kan bruge, når du skal søge hjælp til at udvikle din idé eller virksomhed videre
 • Viden om hvordan du søger ind i KU Lighthouse
 • Et stærkt netværk af nye og igangværende iværksættere på tværs af KU