Entrepreneurs in Residence

Når du har deltaget i SUND Hub Inkubator kan du søge om at blive Entrepreneur in Residence.

Det betyder at du gratis kan fortsætte brugen af SUND Hubs kontorplads, prototypeværksted og adgang til domæneeksperter til at videreudvikle og skalere din startup eller din idé.

Som Entrepreneur in Residence er du med til at skabe et miljø, hvor nye teams kan møde mere erfarne studenteriværksættere. Du skal være villig til at dele viden og erfaringer, så andre kan lære af dem. 

SUND Hubs medarbejdere kan ikke hjælpe dig med sparringsmøder om din videre udvikling, men du er velkommen til de events som bliver holdt i hubben for de nye teams. 

Optagelseskriterierog forpligtelser

For at blive Entrepreneur in Residence skal du: 

 • Have mindst én studieaktiv KU studerende i dit team på starttidspunktet som Entrepreneur in Residence. 
 • Have gennemført SUND Hub Inkubator (eller været medlem i 12 måneder før maj 2020). Det er en forudsætning at du har erfaring med de temaer, som programmet indeholder. 
 • Deltage som sparringspartner for nye teams i vores programmer. Fx ved at mødes med teams med lignende udfordringer som du har været igennem, ved at holde små oplæg på vores programmer eller rekrutteringsaktiviteter. 
 • Tage lead i afholdelse af sociale events som f.eks Julefrokost, sommerfest, demo-days mv. med det formål at sikre inddragelse og dermed kontinuitet af peer-learning og community blandt de nye startups.
 • Bidrage til vedligeholdelse af hubbens fysiske faciliteter. Dvs. tømme opvaskemaskine og holde hubben pæn og imødekommende samt – efter aftale, viderformidle brug af vores prototype-lab (3D printer, VR-udstyr mv.).
 • Fortsætte med at dele dine erfaringer og resultater: Funding bevilliget, milepæle opnået, best practices etc. – både med SUND Hub samt på vores interne sociale medier til inspiration til de nye teams.
 • Fortsat sikre, at nye team-medlemmer til dit team bliver registreret som brugere af hubben. 

Sådan søger du:

Entrepreneurs in Residence kan fortsætte brugen af SUND Hubs fysiske faciliteter så længe de opfylder ovenstående kriterier, men skal én gang hvert halve år genansøge om at fortsætte som Entrepreneur in Residence. 

Skriv en ansøgning om 6 måneders ophold som Entrepreneur in Residence til sundhub@sund.ku.dk

 • Beskriv hvorfor du vil fortsætte som Entrepreneur in Residence og hvordan du forventer at bruge SUND Hub i perioden.
 • Beskriv dit team - herunder hvor lang tid du eller et teammedlem har tilbage af deres uddannelse på KU.
 • Beskriv hvordan du har udviklet dig fra starten af din tid i SUND hub til ansøgningstidspunktet.
 • Beskriv hvilke særlige erfaringer du har, som kan komme andre teams til gode.  

Ansøgningen vurderes i forhold til lokalekapacitet og ovenstående kriterier. 

SUND Hub kontorplads og rådgivning

Som deltager i vores programmer får du adgang til SUND Hub. Her kan du udbygge din viden om ideudvikling, og når du er klar, kan du få hjælp til at søge funding, finde nye medlemmer til dit team mv.

Du får adgang til: 

 • Kontorplads (Flexdesk) på Nørre Allé 41
 • mødelokaler & køkkenfaciliteter
 • Gratis kaffe, te og frugt
 • Prototype-værksted (Papir, 3D printer, værktøj m.m.)

Rådgivning: 

 • Gratis rådgivning fra eksterne eksperter; Advokat, revisor, designer

Du bliver en del af et fællesskab

 • Videndeling med ligesindede studenter startups
 • Temamøder og netværk
 • Deltagelse i udvalgte startup events
 • Adgang til intern Facebookgruppe

Som del af vores community er du med til at skabe et godt samarbejdsklima og fysisk arbejdsmiljø. Du bidrager til at holde hubben pæn og imødekommende, tømme opvaskemaskine og andre praktiske opgaver. Du bliver også del af et miljø, hvor teams hjælper hinanden og kan bruge hinanden aktivt. Vær derfor klar på at dele dine erfaringer og spørge om hjælp når du har brug for det.