Nye løsninger i sundhedssektoren

Nye løsninger til sundhedssektoren

Sundhedssektoren står i dag over for udfordringer og forandringer, som stiller store krav til fremtidens løsninger. SUND vil uddanne  studerende til at spille en aktiv rolle indenfor udviklingen af fremtidens sundhedsinnovationer.

I SUND Hub støtter vi og inspirerer studerende og iværksættere til at tænke i nye og bæredygtige løsninger på både kendte og nye territorier.

  • Vi skaber rammerne for at afprøve og udvikle nye løsninger til sundhedssektoren. 
  • Vi skaber samarbejde på tværs af faggrænser. 
  • Vi støtter udvikling og implementering af ny teknologi og services med udgangspunkt i brugeren. 
  • Vi hjælper med at navigere i lovgivning, dokumentationskrav og den komplekse markedsstruktur i sundhedssektoren. 
  • Vi hjælper med at synliggøre muligheder for funding

Mange af vores teams i SUND Hub arbejder for effektiv og bæredygtig behandling, nye løsninger og sundhedsfremme i Danmark og internationalt. Hvad end der er tale om udvikling af medicinsk udstyr og services (MedTech), diagnostiske løsninger eller adfærds- og livsforandrendende services og ydelser. Ideer der ikke har sundhedsfokus er dog også velkomne i SUND Hub. 

SUND Hub har eksisteret siden 2015 og har haft over 60 teams og mere end 300 studerende igennem. De har tilsammen rejst mere  end 37.000.000 kr. i funding.