Domæneeksperter

Vi har en række domæneeksperter tilknyttet SUND Hub, der hjælper vores teams indenfor en række forskellige fagområder.

 

 

Om Amazing Hall ApS

Amazing Hall arbejder med Healthcare konceptudvikling og hjælper med på rejsen fra idé til realitet. Vi favner projekter fra strategisk branding og marketing til den fortælling, der skal fortælles, for at Entrepreneurer kan stå stærkt i sig selv og opleve vækst både på et individuelt og professionelt plan. Det er vores mål at være en strategisk healthcare partner for Healthcare Entrepreneurer.

Om Anne-Marie Hall

Anne-Marie Hall startede Amazing Hall i 2017 og har 25 års international marketingserfaring indenfor Healthcare industrien primært Medicinsk Udstyr & Consumer Healthcare (Cook Medical, GSK, Novartis, GN Resound, IZI Medical med flere). Anne-Marie har stået for Europæiske produktlanceringer, Distributør Management, KOL-Engagement, Brand - og konceptudvikling, Visuel Identiteter og intern/ekstern produktsalgstræning samt er certificeret True Storytelling Guide.

Amazing Hall kan hjælpe med:

 • Konceptopbygning
 • Forretningsudvikling
 • Branding og strategisk marketing
 • Storytelling

samt guidance i hverdagens små og store udfordringer. 

Kontakt

Anne-Marie Hall, Amazing Hall

Email: am@amazinghall.com
www.amazinghall.com

 

 

Om AWA Denmark A/S

AWA arbejder med intellektuel ejendomsret og har mere end 350 ansatte fordelt på 19 kontorer i Belgien, Kina, Danmark, Hongkong, Holland, Norge, Sverige og Schweiz. Vores kunder er innovative virksomheder, der spænder fra lokale nystartede virksomheder til globale giganter.

Vores IP-fagfolk er eksperter inden for patenter, varemærker, design, copyright og domænenavne – alle sammen lige så lidenskabelige med dine innovationer og mærker som dig.

www.awa.com

Vi hjælper bl.a. med:

 • Kortlægning af IP
 • Nyhedssøgninger
 • IP-strategi
 • Skrivning og arkivering af ansøgning om patenter, varemærker, design

Kontakt

Rasmus

Helene Lunde Robertsen, Associate Patent

Tlf: +45 43 31 33 45
Email: helene.robertsen@awa.com

Jytte

Jytte Prieem Balle

Direkte: +45 43 31 33 31
Mobil: +45 20 86 97 89
Email: jytte.prieem.balle@awa.com

 

 

 

Holbæk Sygehus

Feedback og samarbejde med klinikker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om CO:PLAY Advokatpartnerne

CO:PLAY er et forretningsorienteret advokatfirma og vi brænder for innovation og teknologi. Vi er overbeviste om, at jurister og juridiske ydelser altid skal være i synk med forretningen og dens omgivelser. Juridiske ydelser skal leveres på en pragmatisk og tilgængelig måde til store, etablerede virksomheder såvel som til små, hurtigtvoksende start-ups.

CO:PLAY vil forenkle håndteringen af juridiske problemstillinger både gennem levering af pakketerede løsninger og gennem anvendelse af nyeste teknologi. På denne måde kan og vil vi arbejde tættere sammen med vores kunder, end traditionelle advokater sædvanligvis gør – lidt som en inhouse-juristfunktion, der udgør en del af den daglige drift.

CO:PLAY's vision er til enhver tid at være i harmoni med kundernes behov for forretningsorienteret juridisk rådgivning – et behov, der er under konstant forandring.

 • Vore kunders succes skal altid være vores fokus og udgangspunktet for vores daglige arbejde: kvalitet skal bedømmes fra kundernes perspektiv.
 • Vi skal hjælpe hinanden og lade alle fokusere på, hvad hun/han er bedst til og vi skal undlade at gøre ting, som andre kan gøre bedre.
 • Vi skal være transparente i vores virksomhed således at modgang såvel som fremgang kan deles af alle.
 • Vi skal drive forandring, omfavne teknologi og bruge det til vores og vores kunders fordel ved at levere vores ydelser så effektivt som muligt.

www.coplay.law

Startup.agreements.dk – CO:PLAY's samling af skabeloner for juridiske dokumenter

Kontakt CO:PLAY

Nick

Nick Ilsø

• Databeskyttelse (GDPR)
• Selskabsret
• IT-ret

ni@coplay.law
+45 61 78 21 66
www.coplay.law/medarbejder/nick-ilso

 

 

 

Ivanna Rosendal

Digital produktudvikling og samarbejde med medicinalbranchen

 

Om Ivanna Rosendal

Digital produktudvikling og samarbejde med medicinalbranchen

At finde et produkt der kan lykkes i det komplekse økosystem i medicinalbranchen, kan være en udfordring. Økosystemet er præget af forskellige typer spillere og regler. Ofte vil produktets slutbruger ikke være køber. Netop fordi det er komplekst, er der mange muligheder for nye forretningsmodeller og digitale produkter. Som domæneekspert for SUND Hub tilbyder jeg min erfaring fra mange forskellige dele af branchen til at finde det rette produkt og den rette model til at kunne gøre en forskel i branchen.

Ivanna kan bl.a. hjælpe med:

 • Forstå medicinalbranchen
 • Product market fit
 • At finde de rette samarbejdspartnere i økosystemet
 • Forretningsmodeller
 • Compliant digitalisering

Kontakt

Ivanna

Ivanna Rosendal

Mobil: +45 42 47 52 08
Email: ivannarosendal@gmail.com
Linkedin.com/in/ivannarosendal/

 

Niels Christian Ganderup

Forretningsudvikling, Life Sciences

 

Via sin rolle som Senior Investment Manager i Copehagen Capacity, arbejder Niels Christian (NC) med at tiltrække udenlandske investeringer til Medicon Valley, der dækker Østdanmark og Sydsverige – hvor NCs fokus er den danske side. Udenlandske investeringer dækker over to ting, (1) at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder og, (2) at tiltrække udenlandske investeringer til danske virksomheder, inklusiv startups. Det betyder bl.a. at han har et stort overblik over hvilke startups der operere inden for healthtech, sundhedsdata, pharma, biotech og medtech i området. 

NC er selv uddannet biolog (toksikologi) fra SDU og har en MBA (branding & organisation) fra SDU & ASB. Han har i ti år arbejdet med salg til forskning og udvikling indenfor medicinal- og medikoteknik-industrien og fem år med salg til læger, hospitaler, forsikringsselskaber (”sundhedsvæsner” i bredeste forstand) rundt om i verden. Igennem sine i alt 17 år i life science branchen har NC opbygget et stort netværk som han er meget gavmild med at stille til rådighed samt hjælpe med at lokalisere mulige samarbejdspartnere. 

Han har altid arbejdet i kommercielle roller i life science, og nøgle ord fsva. hvad han kan hjælpe jer med er: salg, kommercialisering, markedsføring, forretningsmodeller, go-to-market strategi, pengestrømme i sundhedsvæsnet, distributørsalg. Disse områder er også det primære fokus i de sparrings-sessioner du kan booke med ham.

NC kan bl.a. hjælpe med: 

 • Indblik i hvordan sundhedsvæsnet fungerer – ikke kun i DK, men også udenfor DK. 
 • Indgående kendskab til forskning og udvikling af lægemidler. 
 • Lokalisere relevante stakeholders for din startup. 
 • Sparre på forretningsudvikling med fokus på kommercialisering og salg. 
 • Hjælpe din startup med eksponering overfor udenlandsk VC kapital. 

Copenhagen Capacity er en erhvervsdrivende fond, der er sat i verden for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder, penge og talenter, med det formål at skabe vækst og udvikling i Medicon Valley. Læs mere på www.copcap.dk 

Kontakt

Niels Christian Ganderup, Senior Investment Manager, Copenhagen Capacity

Mobil: +45 60 70 86 46 
Email: nig@copcap.com 
LinkedIn: linkedin.com/in/nielschristianganderup 

 

Nordic Health Lab

Screening, kvalificering og rammesætning af testforløb i sundhedssektoren

 

Nordic Health Lab hjælper virksomheder, der har prototyper, med at screene og kvalificere deres løsning. Vi vurderer, om de har tilstrækkelig relevans og modenhed til at starte et testforløb i en eller flere af vores landsdækkende testarenaer (samarbejdshospitaler og -kommuner). Testarenaer har det relevante sundhedsfaglige miljø til, at løsninger kan forbedres, co-creates og dokumenteres.  

Nordic Health Lab hjælper bl.a. med:   

 • Screening, kvalificering og rammesætning af testforløb for at skabe udvikling og kommerciel skalering indenfor sundhedsinnovation  
 • Matchmaking mellem virksomheder og testarenaer  

Kontakt

Henrik Schødts, Direktør, Nordic Health Lab

Mobil: 31 43 20 41
Email: hs@nordichealthlab.com 

 

Christian Wittenkamp Hansen

Hvordan får I kommunerne som kunde? 

 

Vejen ind til kommunerne kan føles svær og uoverskuelig, og der er mange potentielle døre at gå ind ad. Hvilken forvaltning skal I kontakte? Skal I forsøge at sælge til politikerne, fagpersonerne eller administrationen? Skal I starte med en lille afprøvning, eller gå all in på et stort udbud? Og hvordan er det nu det er med serviceniveauet, lovgivningen og udbudsgrænserne? 

Christian Wittenkamp Hansen, Cand.merc. HRM fra CBS med ansvar for fagligt indhold og salg på den digitale platform Helpii. Christian har 15 års erfaring på Sundheds- og ældreområdet, hvor han har stået i spidsen for en lang række velfærdsteknologiske projekter. Han har en bred erfaring med at lede større projekter, facilitere brugerdreven innovation, behovsafdække, procesoptimere og implementere sundhedsteknologier i kommunerne. 

Christian hjælper bl.a. med sparring om: 

 • Hvordan I sælger til kommunerne? 
 • Hvordan I forbereder jer bedst? 
 • Test og udvikling sammen med kommunerne 
 • Implementering i kommunerne 

Kontakt

Christian Wittenkamp Hansen, Founder, Helpii.dk

Mobil: +45 25118208
Email: christian@helpii.dk

 

Danish.care

Hjælpemidler, velfærdsteknologi og serviceydelser

 

Danish.Care er den danske brancheorganisation for hjælpemidler, velfærdsteknologi og serviceydelser inden for hjælpemiddel- og plejeområdet.

Foreningens medlemmer er producenter og distributører af hjælpemidler, velfærdsteknologier og serviceydelser inden for hjælpemiddel- og plejeområdet, samt virksomheder med tilgrænsende produkter og serviceydelser.

Startup-community’et CareTech CHALLENGE fra Danish.Care opbygger et innovativt økosystem for iværksætteri og sundhedsinnovation på tværs af Danmark med fokus på udviklingen af nye og bedre teknologibaserede løsninger.

Med programmet CareTech CHALLENGE har du som startup-virksomhed mulighed for at deltage i et spændende konkurrenceforløb med en række målrettede aktiviteter, der hjælper din virksomhed fremad.

CareTech CHALLENGE er opbygget omkring samarbejdet med en lang række partnere, herunder messen Health & Rehab, The Camp, Amazing Hall, Keystones, DTU Skylab, IDA Crowdfunding og Dansk Handicap Forbund.

Danish.Care driver CareNet – Nationalt netværk for velfærdsteknologi sammen med Teknologisk Institut. CareNet er et aktivt vidensnetværk, der sætter udvikling, anvendelse og udbredelse af velfærdsteknologi til pleje og omsorg på dagsordenen. Formålet med netværket er at skabe samspil, synergi og innovation mellem aftagere og aktører på området.

Om Anders Lyck Fogh-Schultz

Anders har arbejdet med sundhedsinnovation, iværksætteri, erhvervsudvikling og kommunikation gennem de sidste 20 år, og har stort domænekendskab inden for sundheds- og velfærdsområdet.

Han brænder for at hjælpe iværksættere og startup-virksomheder ind på det danske marked for hjælpemidler og velfærdsteknologi og har stor indsigt i internationalisering og eksportaktiviteter.

Som netværksleder i CareNet har Anders herudover stor kontaktflade på tværs af branchens virksomheder, samt til kommuner, regioner, klynger, netværk mm.

Danish.Care hjælper bl.a. med:  

 • Domænekendskab inden for hjælpemidler og velfærdsteknologi
 • Matchmaking og relationsopbygning mellem aktører på tværs af aftager og producent/leverandørfeltet
 • Synlighed gennem messer, konferencer, temadage og eksportaktiviteter
 • Netværk, nationalt som internationalt

Kontakt

Anders Lyck Fogh-Schultz, Chefkonsulent og Netværksleder
alfs@danish.care
+45 2299 3244
www.danish.care
www.carenet.nu

 

Komitéen for Sundhedsoplysning

Rådgivning af kampagner og koncepter indenfor forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed.

 

Hjælper med rådgivning indenfor kampagner, koncepter og efteruddannelse af sundhedsprofessionelle indenfor forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed – nationalt såvel som internationalt. 

Deres mere end 50 medarbejdere arbejder indenfor et bredt område – for eksempel demens, nyresygdomme, alkoholbehandling, amning, angst og depression, mentalisering og hverdagen som pårørende. 

Komitéen for Sundhedsoplysning har erfaringer med en bred vifte af kanaler, samarbejder med kommuner og andre - og interventionsformer som f.eks. nudging, online-indsatser, kampagner og peer-to-peer empowerment. 

Komitéen for Sundhedsoplysning kan hjælpe med:

 • Sparring og rådgivning indenfor kampagner og koncepter indenfor forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed. 
 • Lokalisere relevante stakeholders indenfor folkesundhed – nationalt og internationalt.

Om Komitéen for Sundhedsoplysning 

Komitéen for Sundhedsoplysning er en almennyttig organisation, hvis medlemmer tæller en lang række offentlige foreninger og organisationer inden for sundhedssektoren og de arbejder altid funderet i evidensbaseret oplysning. Læs mere på www.sundkom.dk. 

Kontakt 

Lars Müntner, Enhedschef/ Director of International Projects Unit 

Mobil: +45 61 26 26 21 

Email: munter@sundkom.dk