11. december 2019

KU iværksættere hædres af medicinalfirma og modtager fondsmidler

SYNCSENSE får Life Science Grant

Specialet om brug af virtual reality i sundhedssektoren blev til en iværksættervirksomhed, der netop har vundet årets Life Science Grant på 25.000 kroner.

I september måned 2019 afleverede Simon Bruntse Andersen og Steen Vejen Petersen deres kandidatspeciale i Sundhed og Informatik. I samme omgang blev stiftelsesdokumenterne for virksomheden SYNCSENSE ApS indleveret hos Erhvervsstyrelsen. Derfor har Simon og Steen ikke foreløbigt nogen planer om at søge arbejde, selvom de begge to fik tilbudt flotte jobs, inden de tog beslutningen om at lave deres egen virksomhed.

Sammen med studiekammeraten og forretningspartneren Steen har Simon valgt at starte karrieren med at følge drømmen om selv at skabe en ny og innovativ løsning til sundhedssektoren. Det er de nu blevet hædret for med årets Life Science Grant på 25.000 kroner.

”Vores ide er at bekæmpe fysisk inaktivitet, der forekommer ved en stor andel indlagte patienter og ældre borgere. Fysisk inaktivitet kan have alvorlige negative konsekvenser på knogler, muskler og det kardiovaskulære system. I alvorlige tilfælde kan det føre til osteoporose, sarkopeni og hjertekarsygdomme. Problemet, som vi arbejder på at løse, relaterer sig til det stadigt stigende antal ældre medicinske patienter på over 65 år, som udgør mere end halvdelen af alle hospitalsindlæggelser i Danmark. Ofte er ældre sengeliggende patienter inaktive i op til 23 timer i døgnet, hvilket kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser til følge” udtaler Simon.

”Løsningen består i at bruge eksisterende træningsredskaber i form af motionscykler - og give dem nyt liv ved at kombinere dem med egenskaberne af virtual reality. Det vil gøre livet mindre kedeligt og mere aktivt for ældre sengeliggende patienter, som samtidigt stimuleres audiovisuelt, når de eksempelvis går en tur i skoven med en hund", siger Simon.

SYNCSENSE’s løsning bliver i øjeblikket testet i et pilotprojekt på Gentofte Hospital, hvor både læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og patienter er inddraget i projektet og den foreløbige feedback har været overordentlig positiv. ”Hele udviklingsprocessen handler om, at vi skal validere vores antagelse om, at virtual reality i kombination med træningscykler bidrager positivt til patienternes indlæggelse”, udtaler Simon. Næste skridt for SYNCSENSE bliver at foretage en videnskabelig klinisk test, og fondsmidlerne bidrager i høj grad til at komme nærmere målet.

Udvikling af idé blev støttet af fakultetet helt fra starten

SYNCSENSE har udviklet deres idé med base i SUND Hub – Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets inkubator for studerende der ønsker at afprøve teoretiske viden i praksis, mens de læser.

"At være tilknyttet SUND Hub har først og fremmest betydet, at vi har haft et sted at modne vores ide. Jeg betragter stedet som et interaktivt økosystem af innovation og entreprenørskab forankret i akademia. SUND Hub fungerer på mange måder som en smeltedigel, hvor jeg har lært at konvertere teoretisk viden til pragmatisk eksekvering. Introspektivt har det gjort mig bedre både som studerende såvel som iværksætter."

SIMON BRUNTSE ANDERSEN, SYNCSENSE

 Virtual reality er en af mange teknologier, der inden for de sidste år er faldet så meget i pris, at det åbner op for muligheden for, at små innovative virksomheder kan udvikle nye løsninger i sundhedssektoren i konkurrence med de store spillere på markedet. Vejen fra idé til klinik er simpelthen blevet kortere og SUND Hub støtter på nuværende tidspunkt mere end 20 teams af studenter-iværksættere med gratis kontorpladser, forretningsudvikling, netværk samt ikke mindst: Et fællesskab af ligesindede studerende.

"Vi bestræber os på at samle dygtige studerende, der brænder for at finde svar på sundhedsudfordringer, her i hubben. Krydset mellem de studerende med forskellige baggrunde giver ofte inspiration til nye måder at løse tingene på. "

MARTIN B. JUSTESEN, SUND HUB

Det er Bristol-Myers Squibb, Fonden for Entreprenørskab og Københavns Universitet, der står bag Life Science legatet, der uddeles til studerende med nye innovative forretningsidéer inden for sundhedssektoren og det var Trine Winterø, Prodekan for Innovation og Samfundsrelationer, der åbnede Award ceremoni i Mærsk Tårnet d. 4. december, hvor Simon og Steen modtog legatet.

Det er en rigtig god dag, hvor vi kan samle studerende, start-ups og life science industrien på universitet og fejre næste generation af spændende sundhedsteknologiske virksomheder

TRINE WINTERØ, PRODEKAN FOR INNOVATION OG SAMFUNDSRELATIONER

Life Science Grant

Anders Thelborg, General Manager, Bristol-Myers Squibb Denmark (tv.) og Christian Vintergaard, Direktør for Fonden for Entreprenørskab (th.) overrækker Life Science Grant til Steen Vejen Petersen (tv. for midten) og Simon Bruntse Andersen (th. for midten). Foto: Fonden for Entreprenørskab

Læs mere: Syncsense.io   | Sundhub.ku.dk