11. september 2019

Innovationskonkurrence er grobund for nye initiativer

Når Global Health Case Challenge skydes i gang på KU for femte gang, er det med nye tiltag. Konkurrencen inviterer offentligheden ind, og et nyt samarbejde med EIT Health giver deltagerne nye muligheder for at arbejde med deres idéer efter konkurrencen.

​​GHCC
Sidste år var der rift om pladserne til Global Health Case Challenge – 33 teams ansøgte om at få en af de eftertragtede 15 pladser i innovationskonkurrencen, hvor man, efter en kort introduktion, har 24 timer til at udvikle en løsning til en sundhedsfaglig udfordring.

"Bending the Curve of Obesity" er overskriften på dette års konkurrence, som School of Global Health står bag sammen med en række interne og eksterne samarbejdspartnere (se faktaboks). 

Finalen en del af Kulturnatten i Mærsk Tårnet

I løbet af det intense døgn får holdene hjælp og rådgivning til at udvikle og konkretisere deres idéer, så de efter de 24 timer kan præsentere dem overbevisende ved finalen. For første gang bliver finalen holdt i Mærsk Tårnet på aftenen for Kulturnatten og er dermed åben for offentligheden.

"I år har vi valgt at gøre finalen til en offentlig event, fordi vi ved, der kommer så mange gode idéer og løsninger ud af Global Health Case Challenge – og det gælder om at få kommunikeret det ud så bredt som overhovedet muligt. Og så er der altid en rigtig god stemning til finalen, som man næsten kun kan blive grebet og inspireret af", fortæller projektlederen Bjørg Elvekjær, der til dagligt er specialkonsulent på School of Global Health.

Hun håber, at der igen i år vil være mange hold, som vil søge om en plads i konkurrencen inden ansøgningsfristen d. 10. september. For spørger man Bjørg, er der mange grunde til, at Global Health Case Challenge er et godt og lærerigt tilbud til de studerende:

"Det er en rigtig intens og lærerig oplevelse, hvor den studerende får mulighed for at bruge sin teori i praksis. Og så er konkurrencen tværfaglig, så der knyttes venskaber og kontakter på tværs af fagområder og mellem KU'ere og studerende fra andre universiteter herhjemme og i det øvrige Europa."

EIT Health finansierer nyt Challenge Track for studerende

Selvom Global Health Case Challenge kulminerer med finalen ved Kulturnatten, er der i år særligt fokus på, at de studerende efterfølgende skal kunne arbejde videre med deres idéer og løsningforslag. Det sker i et særligt Challenge Track, som afvikles af SUND Hub og finansieres af EIT Health.

Spørger man innovationskonsulent Camilla Krogh Christensen fra EIT Health er der ingen tvivl om, hvorfor EIT Health har valgt at støtte op om Challenge Track:

"EIT Health støtter projekter, der fremmer innovation inden for sundhedsområdet. Derfor er det oplagt at støtte Challenge Track, da det er med til at give studerende bedre rammer for idéudvikling og entreprenørskab – særligt i den spæde projektfase, hvor mange falder fra. Og så har vi valgt at lancere det i forlængelse af Global Health Case Challenge og udnytte det momentum, der er skabt, ved at give de studerende mulighed for at arbejde videre med deres idéer efter finalen i Mærsk Tårnet."

Op til 50 studerende kan deltage i Challenge Track ad gangen, og forløbet består af flere stadier. Her får de studerende mulighed for bl.a. at interviewe forskellige målgrupper og stakeholders og bygge og teste prototyper.

Global Health Case Challenge-samarbejdspartnere 2019:
School of Global Health (hovedarrangør)
EIT Health
SUND Innovation Hub
UCPH Global Development  
Kandidaten i global udvikling
Steno Diabetes Center Copenhagen
Cities Changing Diabetes