UDSÆTTES: Startup i praksis workshop 4: Deliver & Validate

En startup arbejder i et kompliceret felt med mange interessenter, hvor det er vigtigt at være opsøgende på nye samarbejdsmuligheder, økonomisk support eller hjælp til udviklingen af sit næste skridt. Som praktikant i enten din egen eller andres startup vil du skulle løse konkrete arbejdsopgaver og indgå i udvikling og projekter, som får din akademiske faglighed i spil. Men der er også en stor chance for, at du bliver involveret direkte i en mere strategisk forretningsudvikling, ansøgninger om funding og samarbejdsmuligheder samt udvikling af selve virksomheden. 

I denne workshop har vi fokus på, hvordan man kan identificere relevante aktøter, lave interessentanalyser og hvordan man kan få deres opmærksomhed i forhold til soft funding, hard funding og andre former for støtte og investeringer i ens startup-proces. 

Workshoppen er baseret på NABC pitch modellen  og interessentanalyser. Vi gennemgår også nogle af de mest brugte funding-muligheder for startups samt budgetlægning og planlægning.

Tilmelding:

Tilmeld dig senest 1. september 2020. 

Hvem kan deltage?

Som praktikant i din egen eller andres startup kan du deltage i 5 workshops om innovation og entreprenørskab i SUND Hub.  Her bliver du introduceret til metoder, litteratur og modeller til at arbejde med innovation og entreprenørskab i praksis, og får redskaber til at indgå i og analysere virksomhedens proces fra idé til forretning. 

Studerende fra Københavns Universitet har fortrinsret. Du skal deltage i alle workshops for at få det fulde udbytte.

Se hele workshop-programmet her